Sunday, March 27, 2016

Bagan

เมื่อสุรยวารมัน2 สร้างอังกอวัด เป้าหมายเพื่อเป็นที่ตั้งศพภายใน วางแนวตามหลักศูนย์กลางจักรวาล
การแกะสลักหินด้วยความศรัทธาลามไปถึงพื้นแม่น้ำ เป็นจุดเริ่มความอุดมสมบูรณ์
จนกระทั่ง สุรยวารมัน7 สร้างอังกอ ทม การแกะสลักทั้งหมดคือหน้าตนเอง ความเสื่อมจึงมาเยือน

แนวคิดฟินแลนด์อาจเป็นการพูดคุยที่มีการกล่าวแต่แนวคิดเดนมาร์กอาจเป็นแนวคิดที่เกิดจริง
จากการโยกอำนาจไปหน่วยแพนเซอ ที่ดูจะแข็งแกร่งเข้าถึงทุกสมรภูมิ และอำนาจการต่อรองสูงกว่าหน่วย ABC
ส่วนหน่วยD ไปรวมกับ เพนเซอ จะเป็นหน่วยสมบูรณ์แบบได้ จึงเกิดแนวคิดทหารม้า

การวางกำลังรอบไข่แดงเกิดจากการป้องกันภัยคอมมิวนิส เลยไม่สามารถตั้งเบสได้ สนามบินสี่สนามขึ้นตามลมเหนือบินวนเข้าเขตซ้ายและหันกลับเข้าเขตแดนปลอดภัย โอบาฮา พัทยา คุมขแม UB เมกกะเฮิต UD ฐานกลาง DM
ปัจจุบันมีจุดพักกลางทะเล
(ปล.สวิชออฟเท่ากับไบลด์ สวิชออนเท่ากับไบรท์)
***เทคแคร์ ไทยแลนด์

No comments:

Post a Comment